Richard Mille Isetan Shinjuku

5F, 3-14-1 Shinjuku, Shinjuku-ku
160-0022 Tokio

Horario de apertura

Lunes : 10:00 - 20:00

Martes : 10:00 - 20:00

Miércoles : 10:00 - 20:00

Jueves : 10:00 - 20:00

Viernes : 10:00 - 20:00

Sábado : 10:00 - 20:00

Domingo : 10:00 - 20:00